ksiądz to też zawód.. musi robić jak mu każą, bo inaczej wywalą go z roboty :-)