cammy

„Samookreślenie się człowieka w społeczeństwie, jego samopotwierdzenie (…) zależą w zdumiewającym zaiste stopniu od owej tajemniczej siły, która określamy skromnie słowem moda"

http://glamour-lamka.blogspot.com

1