pati25

"W każdym momencie naszego życia jedną nogą tkwimy w świecie baśni, a drugą w otchłani piekieł."
— Paulo Coelho

1