paula04

początkująca wizażystka-stylistka ;) praktykująca głównie na sobie i niekiedy na znajomych

stawiająca pierwsze kroki w szafiarkach.

Rzeszów

1