skarbusiacek94

kieedy się uroodziłam padało..
aletoo nie był deszcz.. !
Tobyłyłzy...
Nieebo płakało,
bostraciłoswojąnajpiękniejszą
gwiazdkę .. ! ; **

1